Uge 29 – ugens nytilkomne e-titler

Aarhus i fyrrerne [1840-erne]Alfabetisk oversigt over jordemødre fra Ribe Amt med fundne oplysninger og angivelse af kilder.Almanak. Skriv- og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1961.Anderseniana Vol. V-VI : H. C. Andersen på HolsteinborgÅrhus under storlockouten : arbejder og arbejdsgiver 1899Bundet til jorden : stavnsbåndet i praksis […]

Derfor takker vi ”nej” til visse materialer

Danskernes Historie Online modtager mange henvendelser med tilbud på donation af bøger, tidsskrifter og andre materialer – og det er vi rigtig glade for! Det meste kan vi anvende, men der er enkelte gange, hvor vi takker ”nej” til donationen. Som regel hænger det sammen med, at der […]

Uge 28 – ugens nytilkomne e-titler

“Sådan var det på landet i tyverne”Aalborg Stiftshospitals Historie : Bind 1Aalborg Stiftshospitals Historie : Bind 2Aarhus Hospital i det tidligere SortebrødreklosterAlvej og kongevej : Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århundrede.Bidrag til den danske Industris HistorieBogen om HillerødBonden der blev Landraad : […]

Den første vejviser

Den 10. januar 1770 udkom den første egentlige vejviser for København med titlen ”Kiøbenhavns politiske Veyviser for 1770.” Den var udgivet af den entreprenante fynbo, Hans Holck, der nu var virksom med mange aktiviteter i København. I annonceringen lød det blandt andet: ”Denne lille bog er den første […]

Uge 27 – ugens nytilkomne e-titler

“Oktober 43” : Oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark9. April Kampene ved Bjergskov og BredevadArbejdermuseet. Årbog 2007Arbejdermuseet. Årbog 2008Begivenhederne i Sønderjylland 8.-9. April 1940BOPA-sabotage : brudstykker af en beretning fra kampen mod de tyske besættelsestropperBorg slægten fra Mors – Niels Chr. Borg og hustru Ulrikke Josephsen samt […]

Den sidste overlevende fra Titanic

Det danske søfartsregister, der nu er online hos Danskernes Historie Online, bugner af spændende historier, blandt andet følgende: Den 21. maj 1961 noterede Fyns Stiftstidende sig, at der fra et amerikansk medie var kommet besked om, at den finskfødte Helga Hirvonen var død som den sidste overlevende fra […]