Uge 29 – ugens nytilkomne e-titler

Aarhus i fyrrerne [1840-erne]Alfabetisk oversigt over jordemødre fra Ribe Amt med fundne oplysninger og angivelse af kilder.Almanak. Skriv- og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1961.Anderseniana Vol. V-VI : H. C. Andersen på HolsteinborgÅrhus under storlockouten : arbejder og arbejdsgiver 1899Bundet til jorden : stavnsbåndet i praksis […]

Uge 28 – ugens nytilkomne e-titler

“Sådan var det på landet i tyverne”Aalborg Stiftshospitals Historie : Bind 1Aalborg Stiftshospitals Historie : Bind 2Aarhus Hospital i det tidligere SortebrødreklosterAlvej og kongevej : Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århundrede.Bidrag til den danske Industris HistorieBogen om HillerødBonden der blev Landraad : […]

Uge 27 – ugens nytilkomne e-titler

“Oktober 43” : Oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark9. April Kampene ved Bjergskov og BredevadArbejdermuseet. Årbog 2007Arbejdermuseet. Årbog 2008Begivenhederne i Sønderjylland 8.-9. April 1940BOPA-sabotage : brudstykker af en beretning fra kampen mod de tyske besættelsestropperBorg slægten fra Mors – Niels Chr. Borg og hustru Ulrikke Josephsen samt […]

Uge 26 – ugens nytilkomne e-titler

Anetavle for forfatteren Dorthe Nors (født 1970)Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, der have levet i Tidsrummet fra Reformationens Indførelse indtil Kong Frederik VII’s Død – 2. BindBol og By: 1956-1 – Præsteindberetninger om sognekaldenes og kirkernes økonomiske vilkårBol og By: 1962-2 – De regelbundne landskifter, deres […]

Uge 25 – ugens nytilkomne e-titler

1864 og morsingboerneÅbenrå bys historie, I, indtil 1720Åbenrå bys historie, II, 1721-1864Åbenrå bys historie, III,  1864-1945Alsønderup forsamlingshus, Kulsviergården : 100 Års Jubilæum 1897-1997Anetavle for biolog og professor Christian Frølund Damgaard (født 1962)Anetavle for operasangeren Peter Lodahl (f. 1974)Ascendens familien Tidemand-Johannessen. Trykt som manuskriptBindingsværk i MellemjyllandBindingsværk i NørrejyllandBindingsværk øerne […]

Uge 24 – ugens nytilkomne e-titler

Adam Gottlob Detlev Greve Moltke til Noer, Grünewald og NütschauAnders Lassen, sømand og soldat – Beretninger samlet af hans moderAnetavle for husmand Jørgen Jørgensen i Ulkebøl (Als)Anetavle for S. S. Jespersen, Liniemester ved Post- og Telegrafvæsenet i TønderAnton M. Pedersen 1868-1968Arnakkegård i Svinninge – Historien om en gård […]