Uge 16 – ugens nytilkomne e-titler

Adelgade og Borgergade
Ahnenliste Behn der Cathinka Luise Emilie Behn geb. Lübeck 3.9.1864.
Amagerbruget : det kombinerede have- og landbrug på Amager
Anetavle for Gaardejer Peter Petersen og Søskende, Slægten paa Fiskebækgaard i Ulkebøl sogn
Anetavle for Niels Andersen Svaneborgs Børn
Angelbominder før og efter Verdenskrigen
Bogbindere i Århus : udgivet i anledning af Aarhus Bogbinderlaugs 75 års jubilæum den 2. november 1971
Bogen om H. P. Hanssen : skrevet af hans venner
Borger i voldenes København på Frederik den Sjettes og Christian den Ottendes tid
Christian den Fjerdes Helsingør
Christians Kirke gennem 200 år : 1759-1959 : Til minde om kirkens indvielse første søndag i advent 2. dec. 1759
Danmarks Adels Aarbog 1979-81  [89.]  Niogfirsindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1985-87.
Danmarks Amter og deres Mænd : Aarhus, Randers og Viborg Amter.
Danmarks Amtsforvaltere 1660-1848
Dannemarks Forlystelser
Dansk Finansstat 1930
Dansk Skrædderi i Tekst og Billeder
De stærke jyder
Den bornholmske Slægt Rasch
Den dansk-norske Linie af Slægten Rist
Den danske Dyrlægestand 1944
Den nordslesvigske embedsstand 1700-1848 – I
Det ældste Århus – udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg som en hilsen til Emanuel Sejr 1891 – 29. september – 1961.
Det gamle Løjt 1978 (1. årgang)
Efterslægttavle over slægten Pihl
En kavalkade over Bojsenslægten – Videreført og genoptrykt
En slægt fra Egeris
Et hus i Nyhavn : et københavnsk miljø gennem 300 år
Farvermester Hans Petersens Anetavle (Bagermester Thorvald Pedersens fædrene Slægt)
Fra bogskab til informationscenter : Hillerød Bibliotek 1896-1996
Frederiksberg gennem tiderne – 1950
Frederiksberg gennem Tiderne 2003 : Frederiksberg Rådhus
Frederiksbergske Forlystelser
Garnisonskirken 1706-1956
Hans Christian Petersen og Kirstine Marie Andersen´s efterkommere
Hatte- og Bundtmagerforeningen i Danmark 1886-1936
Horsens Kjøbstads Vejviser 1900-1901
Horsens Statsskole 1532-1932
Indbyggere i Døstrup sogn 1845
Jelling nyere historie : fra bondeby til seminarieby – Slesvigkrige – kongebesøg – stationsby – mindeby – Danmarks dåbsattest der var forsvundet i 500 år
Kaleko mølle – Møller Anders Pedersen Ravns efterslægt
Katholsk Kirketidende 1865-66
Katholsk Kirketidende 1872
Katholsk Kirketidende 1873
Kirkerne i Varde og Esbjerg : Danmarks Kirker, Ribe Amt, hæfte 11 og 12.
Kjærlighed og krig i 1848 : Breve fra Christian Krohgs Fader til hans Moder
Klostrets og kirkernes Helsingør
Lobedanz
Lundgren – Fortid – Nutid – Fremtid.
Meddelelser om slægten Secher (Siker) III
Mens Kalle var i krig : Sydslesvig på en noget anden måde.
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1939
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1940
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1941
Register for skifteprotokoller fra Fuglsig gods.
Sejlsport på Århus Bugten i 100 år : Tilbageblik på århusiansk lystsejlads og klubliv for sejlere, siden Aarhus Sejlklub dannedes for 100 år siden
Skatte- og Adressebog for Nykøbing F Købstad 1932-33
Skatte- og Adressebog for Nykøbing F Købstad 1935-36
Skatte- og Adressebog for Nykøbing F Købstad 1938-39
Skatte- og Adressebog for Nykøbing F Købstad 1939-40
Skifteprotokoller for godserne: Eget, Eskjær, Høgholt, Skaarupgaard, Steensbæk, Kjærsgaard og Bøgsted – Navneregister.
Slægtbog over Afkommet af Carsten Rehders og Hustru Marie Neumann paa Vildmosegaard
Slægten Dahlgaard – omhandler brødrene Christen Poulsen Dahlgaard, 1818-1884, sidst ejer af Vestergård i Tødsø, og Christen Poulsen Dahlgaard, 1827-1904, sidst ejer af Smedegård i Galtrup : deres forfædre og efterkommere. Bind 1
Slægten Dahlgaard – omhandler brødrene Christen Poulsen Dahlgaard, 1818-1884, sidst ejer af Vestergård i Tødsø, og Christen Poulsen Dahlgaard, 1827-1904, sidst ejer af Smedegård i Galtrup : deres forfædre og efterkommere. Bind 2
Slægten Stegemeier; Stegemejer; Stegemeyer
Slægterne Søndergaard fra Andrup og Cortsen fra Fjallerslev 1780-1952, Oprindelig fra Søndergaard i Andrup Frøslev Sogn, Fruergaard i Fjallerslev Outrup Sogn
Slægtsbog over Olaf Severinus Berner Petersens og hustru Jørgine Christine Christiansens for- og efterslægt
Slekten Stabel-Stabell ca. 1200 til 1950.
Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-1794
Søndergaard Slægten fra Øster Jølby – et Bidrag til dens Historie
Stambog for Slægten Petersen-Rostgaard. Sluttet den 25. August 1908.
Stamtavle – Spliid
Stamtavle over Familien Petri
Stamtavle over Slægten Pihl fra Bedegaard i Povlsker
The North American Descendants of Hans Nielsen and Anna Christina Matthiesen – Danish Nelsons in and from California (and an outline of the Giese – Teichgraber Lineage) – Family History Vol. 1.
Tillegg til Ætten Refsum fra Romerike – litt gårds- og slektshistorie Romeriksbygdene, særlig fra Nes og Sørum
Udenrigsministeriets kalender, 1890 + tillæg.
Udenrigsministeriets kalender, 1893
Udenrigsministeriets kalender, 1894, 1898, 1900 -1902.
Udenrigsministeriets kalender, 1911
Udenrigsministeriets kalender, 1919
Udenrigsministeriets kalender, 1946
Udsigt over Bornholms historie indtil 1661, især i statsretlig henseende
Vejle Købstads Vejviser 1955
Vejle Skattebog 1924
Vejviseren 2004/2005 Skævinge Kommune
Vejviseren 2005/2006 Skævinge Kommune
Vejviseren 2006/2007 Skævinge Kommune
Vejviseren 2007/2008 Skævinge Kommune
Vejviseren for Hillerød 1971/72
Vejviseren for Hillerød 1972/73
Vejviseren for Hillerød 1973/74
Vestjyske adelsfolk : Den Teilmanske Portrætsamling på Gjellerupholm
Vrensted Sogn

Kirsten Andersen
Danskernes Historie Online
www.slaegtsbibliotek.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait