Uge 18 – ugens nytilkomne e-titler

Besættelsestidens fanger (tidsskrift udgivet fra 1946 og frem for kz-lejrenes m.fl. fanger og deres efterkommere)

A. Regenburg : (1815-1895) : en dansk embedsmand
Aktstykker vedrørende Kreditanstalt Vogelsangs Tilblivelse
Anna Christence Friderichsdatter en møllerdatter fra Bryrup Mølle i Bryrup sogn samt hendes efterkommere
Ard og Oxe : Samspil og samvirke
Bondegårde og boelsteder i Odder – Fæstegods under Rodsteenseje og Selveje fra år 1700 til 1844-matriklen
Borup Andelsmejeri 1890-1950
Borup Andelsmejeri 1890-1990
Breve fra slekten Aalls arkiver 1738-1905
Dansk Finansstat 1933
De nordslesvigske sparekassers historie.
Den fejlslagne germanisering : den tyske forening for det nordlige Slesvig – bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864
Den sønderjydske fond 1918-1960 – Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 20, 1960.
Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880-1914
Det slesvigske spørgsmål 1850 – 1853
Det sønderjyske landbrugs historie 1830-1993 /
En gammel vestfynsk slægt – 1639-1910
Fasterholt Slægten – Oprindelse og Sidelinier samt Slægterne fra Fasterholt, Birkebæk, Skovbjerg, Harrild og Sandfeldgaard
Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1956
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1912-15
Fra Als til Tønder : minder fra udlændighedsårene
Fra Grønnegade-Kvarteret : Valhallas og Dansebodernes Tid : Minder fra en gammel Bydel
Fra købstad til storkommune / Aabenraa bys historie, bind 4, 1945-1970
Fra min Virksomhed i Tønder
Fra slesvigsk Fattigvæsens Fortid
Hagen Jørgensen til Ørndrup og hans Slægt
Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld – Bind 2
Idrætsforeningen “Skjold”, Skævinge  (F.A.S.G.& I’s 32. kreds) 1884-1984 100 års jubilæum.
Ildebrands-, Levneds- og Forfølgelses-Historier
Jacob Georg Christian Adler : Vortrag zum 200. Geburtstag
Jens Laursen – Skiøtte og Skoufoged ved Rodsteenseje gods 1758-1781
Jürgen Pedersen fra Vissenbjerg paa Fyen og hans Efterslægt i Tislund Sogn i Haderslev Amt og Aastrup Sogn i Ribe Amt.
Kaadner i Ladegaardsskov Christian Post´s efterkommere
Katolsk Forum, 1969
Katolsk Forum, 1970
Katolsk Forum, 1971
Korte Curricula Vitae for 50-års jubilarer fra Danmarks Tekniske Højskole (B), juni 1972
Kulturbilleder fra vestjydske egne.
La Légion d’Honneur et l’Ordre du Dannebrog : Æreslegionen og Dannebrogordenen.
Landsbyfællesskabet i Rinkenæs 1550 – 1769
Langs Østkysten og andre bornholmske Hjemstavnsskildringer
Ll. Lyngby Sogneskole 1961-2011
Lolland-Falster Stifts Vejviser 1923-1924
Løjt Sogns historie
Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med hosføyede Slægt-Registere og Stam-Tavler Bind 2 – 2. Del
Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med Slægt-Registere og Stam-Tavler – Bind 2 – 1. Del
Oldefader Bruun og hans søskende
Om Slægten du Plat – især dens danske Linie.
Opptegnelser om slekten Parr og dens ætlinger
Poul Sørensen og Maren Jensdatter – Slægtsbog
Præsten Hans Agerbek : en Levnedsskildring
Reformationen i Sønderjylland
Roskilde bys historie – tiden indtil 1536
Rytterbønder-slægter fra Hjelmslev og Framlev herreder – Skanderborg Rytterdistrikt
Samuel Åkerhielm d. y. En statsmannabiografi
Sigerslev Øster Idrætsforenng 90 års jubilæum 1913-2003
Sigerslevøster Idrætsforenng 80 års jubilæum 1913-1993
Skandinavisk Kirketidende for katholske Christne, 1853-54
Skandinavisk Kirketidende for katholske Christne, 1856
Skandinavisk Kirketidende for katholske Christne, 1857
Skattebogen for Skævinge-Gørløse Kommune 1951-52
Skævinge Brugsforening : Halvtreds års jubilæum 1911-1961
Skævinge Brugsforening 1911-1936
Skævinge Brugsforening 1911-2011
Släkten Palme intill år 1815 – Forsök till en genomförd skildring af en skånsk borgare- och prästsläkts öden genom fem släktled
Slægten Prior i Danmark 1724 – 1945
Slægtsbog : [Poul Vogdrup]
Slægtstavle over Efterkommere af Jens Pedersen, Fæster af Gaarden Munkholm paa Brandbjerg Mark i Kollerup Sogn Vejle Amt, født 1783.
Slegten Rynning og dens sidelinjer – Optegnelser om den oprindelig trønderske slegt Rynning samt slegtregister over samtlige efterkommere av sogneprest til Vinger Hr. Mentz Rynning (1721-1788) og hans hustru Engelke Irgens (1740-1809)
Slekten Platou i Norge og Danmark
Slekten Søberg og litt om dens liv og levned fra 1600-tallet og framover
Slekten Sverdrup – slektsoversikt, gamle brev, Alhed Schou’s skildringer fra Rosøen og litt om Brodtkorbslekten
Slesvigske gejstlige og slesvig-holstenismen indtil 1850
Sønderjyder fortæller : oplevelser fra verdenskrigen.
Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740 : Fra Ægidius til Pontoppidan
St. Lyngby IF 1878-1978 [Skævinge]
Stamtavle over min nærmeste Slægt
Stamtavle over Slægten Rønne af Rønne
Struensee og det danske Hof 1760-1772
The violin-makers of the Guarneri family (1626-1762) – Their life and work.
Thomas Aabye : en Odense-rector paa Holbergs Tid
To grænseslotte : Frederik I’s Gottorp og Christian IV’s Koldinghus
Tønder gennem tiderne – 1. halvbind
Tønder gennem tiderne – 2. halvbind
Udenrigsministeriets kalender 1956
Udenrigsministeriets kalender, 1961
Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første Halvdel af det 19. Århundrede : Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland 1815-1850
Vejledning for sønderjyske Lokalhistorikere
Vejviser for Helsingør Kommune – 1. Aargang 1931

Kirsten Andersen
Danskernes Historie Online
www.slaegtsbibliotek.dk

2 thoughts on “Uge 18 – ugens nytilkomne e-titler

 1. Hej Kirsten !
  Der står: St. Lyngby IF 1878-1978 [Skævinge]
  Så ordet Skævinge i den firkantede parentes oplyser, hvor St. Lyngby IF hører hjemme.
  For enkelte af de andre bøger ville en tilsvarende oplysning være nyttig.
  Fx for En gammel vestfynsk slægt
  Fx for Fra min Virksomhed i Tønder. Denne bog handler om sognepræst Erik Christensen

  Venlig hilsen fra Erik

  1. Hej Erik,
   Som hovedregel ændrer vi ikke titlen på bøgerne – det gør man i øvrigt heller ikke hos andre biblioteker. Der er ganske få undtagelser, men det vil være undtagelser. I langt de fleste tilfælde vil den pågældende information være at finde i blandt bogens øvrige bibliografiske oplysninger (fx emne eller udgivelsessted), og derfor stadig være søgbar. For “Fra min Virksomhed i Tønder” fremgår det af klassifikation, at den handler om Erik Christensen. Det samme gælder “En gammel vestfynsk slægt”, og man bliver næppe klogere af at vide, at den handler om Pedersen, Hansen, Sørensen etc.
   Med venlig hilsen,
   Per

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait