Uge 24 – ugens nytilkomne e-titler

Adam Gottlob Detlev Greve Moltke til Noer, Grünewald og Nütschau
Anders Lassen, sømand og soldat – Beretninger samlet af hans moder
Anetavle for husmand Jørgen Jørgensen i Ulkebøl (Als)
Anetavle for S. S. Jespersen, Liniemester ved Post- og Telegrafvæsenet i Tønder
Anton M. Pedersen 1868-1968
Arnakkegård i Svinninge – Historien om en gård og dens ejere
Atlas over Øster Løgum sogn
Bredgade 43 og 45 – 300 års omskiftelig ejendomshistorie
Dagbog for Opholdet paa Bramsnæs i Dagene den 1-8 Juli 1922
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1939 del I – Dansk veterinær Folkemedicin, Hest og Kvæg
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1939 del II
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1941 del II
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1946.
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1947.
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1950.
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1951 – 52.
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1953 – 54.
Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1957 – 58.
Den danske Toldetats Forening 1894 – 22. Marts – 1919
Familien Jacobsen
Familien Thomsen paa Nordborg
Familien Tuff – En slægtsmonografi
Femogtyveaarsskrift samt Beretning for Aarene 1914-18 fra den selvejende Institution Drenge- og Lærlingehjemmet “Godhavn”, Tisvilde pr. Helsinge
Foreningen til Oprettelse af Friskolebørnsasyler i Kjøbenhavns Arbejderkvarterer : Oversigt over 25 Aars Virksomhed 1891-1916
Forslag til Lov om Lønninger m. v. ved Hæren
Fra Djurslands gamle landsbyer :
Fra limfabrik til bankhus : nogle træk af Amagerbros historie
Hareskovgårds historie og lidt om Jydelodderne
Historisk tidsskrift 1984  14.rk. 84.bd. 1.hf.
Inger Prier 1
Janderup og Billum sogne 1
Janderup og Billum sogne 2
Janderup og Billum sogne 3
Johannes Pades autobiografi – Med oplysninger om Pade-slægten i Hørup sogn
Junkeren : en historisk skildring fra Malling-egnen
Katolsk Ugeblad, 1945
Katolsk Ugeblad, 1946
Katolsk Ugeblad, 1947
Kolding Børneasyl 1867-1917
Kolding Vejviser 1944 [Kolding Købstads Vejviser 1944]
Kolding Vejviser 1963-64
Kolding Vejviser 1964-65
Kolding Vejviser 1985 [Telefon-håndbog for Kolding og Opland]
Kolding Vejviser 1986 [Telefon-håndbog for Kolding og Opland]
Kolding Vejviser 1989 [Telefon-håndbog for Kolding og Opland]
Kolding Vejviser 2001 [Telefon-håndbog for Kolding og Opland]
Kolding Vejviser 2008 [Telefonnøglen 2008]
Kolding Vejviser og Skattebog 1920
Kommunitetsgodset i Svinninges matrikler
Mennesker i en bydel, skæbner og skikkelser i Vesterbros historie
Navneregister til Janderup og Billum sogne
Nogle oplysninger om de ældste led af Pade-slægten i Lambjergskov, Hørup sogn; et tillæg til Johannes Pades autobiografi.
Nordslesvig efter Genforeningen. 7 radioforedrag
Nyhedsbrev 2009 januar. Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.
Nyhedsbrev 2010 januar. Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.
Nyhedsbrev 2010 juli. Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.
Nyhedsbrev 2011 januar. Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.
Nyhedsbrev 2013 januar. Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.
Nyhedsbrev 2015 januar. Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.
Østerbro 1974 – byens bedste bydel
Rigstelefonkatalog 1908
Rigstelefonkatalog 1909
Slægten fra Fastergaard – Bind 1 – slægtsregister med historiske oplysninger om gaarden, beboerne og efterslægten indtil 1987 .
Slægten Jervelund – Tilføjelser 1961-1989
Slægtsbog [slægten Terp fra Vorbasse] : Anetavle for brødrene Niels Peder Jensen Terp og Niels Jensen Terp, født henholdsvis 1851 og 1857 i Jægersborg [Vorbasse Sogn]
Soraner-bladet 1961-2014 (487 numre)
Stamtavle over Gaardfæstere i Volsgaard i Snejbjerg sogn, Peder Troelsen og hans søn Troels Pedersen Volsgaard og hustru Johanne Gregersdatters efterkommere – 2. del /
Stamtavle over Slægten Thuesen af Nexø
Statstelefonen 1906
Statstelefonen 1907
Sværkeslægten 2 – I fædrenes spor
Sværkeslægten 3 – Slægtens arv
Sværkeslægten 4 – Rodbundne
Sværkeslægten 5 – Under familieloven
Sværkeslægten 6 – Ad pligtens veje
Sværkeslægten 7 – Tro i liv og død
Sværkeslægten 8 – Den sidste Sværke
Theodor Gliemanns amtskort over hertugdømmet Slesvig

Kirsten Andersen
Danskernes Historie Online
www.slaegtsbibliotek.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait