Uge 11 – ugens nytilkomne e-titler

Adel og hertuger på Als Sundeved
Afholdsbevægelsen i Danmark – Bind 3 – Biografier
Aner til Christen Sørensen 1854 i Hagested-1739 i Fr.berg
Aner til Karen Kirstine Pedersen 1858 i Tuse-1939 i Fr.berg
Årsskrift 1993. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 1994. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 1995. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 1996. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 1997. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 1998. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 1999. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Årsskrift 2000. Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing.
Ærø – Ikke Ærrø
Ærøboen 1934 nr. 1 : Medlemsblad for Ærøforeningen i København
Ærøboen 1935 nr. 5 : Medlemsblad for Ærøforeningen i København
Ærøs gamle fane
Besat og befriet – En samling dokumentariske billeder fra Danmark under besættelsen og ved befrielsen
Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie.
Det ældste Søbygaard
Det nye Søbygaard
Die “Ehe” des königl. dän. Generals und Staatsministers von Huth. Sonderdruck aus der Zeitschrift “Der Deutsche Herold” 1922, Nr. 2.
Diplomatarium Hornumense / bind 1 (2) : tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1581.
En Sønderbæk-slægt 1719-1970 : bidrag til efterslægtstavle for Jens Andersen Snedker født i Sønderbæk 1719
Et Bryllupsdigt fra 1744 : fra Købmandsfamilien Clausen i Ærøskøbing
Falkenbergernes Historie : Arkiv-Uddrag
Familien Eckhoff i Norge gjennem 150 år
Familien Fangel, en alsisk slægt
Familien Finne 1911
Fund af gamle Dokumenter paa Ærøskøbings Raadhus
Gudsgave
Hardsyssels Degnehistorie. I. Ginding Herred.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 46. Oktober 1982, bind 5.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 47. Marts 1983, bind 5.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 48. Oktober 1983, bind 5.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 49-50. Oktober 1984, bind 5.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 51. Marts 1985, bind 6.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 52. Oktober 1985, bind 6.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 61. 1990, bind 7.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 62. 1990, bind 7.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 83. 2001, bind 9.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 84. 2001, bind 9.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 85. 2002, bind 9.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 86. 2002, bind 9.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 87. 2003, bind 9.
Heraldisk tidsskrift. Nr. 88. 2003, bind 9.
Hvor laa Hertug Christians Hus i Ærøskøbing?
Hvornaar nævnes Ærø første Gang
Kong Valdemars Jordebog og Ærø
Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – Kumuleret udgave 2024
Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten’s Slægtebog / Clausholms bygningshistorie
Lidt om Julens Historie : Juleskik paa Ærø
Marie Kathrine Andresens anetavle : Gaardejer Andreas Madsens mødrene slægt : Familier i Als Sønderherred.
Marie Mikkelsdatter Purups slægtsbog fra 1657-1948
Nicolai Ahlmanns anetavle.
Nogle Familier Bagge fra Aarhusegnen
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1923
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1926
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1927
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1929
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1930
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1931
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1933
Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 1934
Ryttergårdmand i Rønninge, Rasmus Hansen og hustru Maren Sørensdatter’s Efterkommere (Familien fra “Mariesminde”)
Skandinavisk Kirketidende for katholske Christne, 1855
Skandinavisk Kirketidende for katolsk kristne 1859
Skatte- og Adressebog for Viby Kommune 1925-26
Slægten Duedal fra Gaarden Duedal i Borris Sogn
Slægten Hedelund fra Agerskov sogn – om Bertel Nielsen Hedelund og hustruerne Cathrine Hansdatter og Hanne Marie Richelsen
Slægten Hellesøe fra Nordborg sogn – om Peter Hellesøe, hans forfædre og efterkommere
Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen : personalhistoriske og genealogiske oplysninger.
Slekten Arentz i Norge
Slekten Scheen in specie Sørlandsgrenen – en slektshistorie
Søren Kierkegaards barndom og ungdom.
Spøgeri paa Ærø i gamle Dage
Stammbuch der Familie Ahlmann, Gravensteiner Linie
Stamtavle for Familien Schwensen – den 23. Juni 1918.
Svenskerne paa Ærø og Ærøs skove
T(h)eisen
Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn 1755-1955
Vejviseren for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn 1949
Voderup

Kirsten Andersen
Danskernes Historie Online
www.slaegtsbibliotek.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait