Uge 20 – ugens nytilkomne e-titler

Af Ballerup-Måløv historie.
Ane- og efterslægtstavle for Johan Frederik Schroeter Jernholm (1876-1947)
Besættelsen i Tisted 1696-98 : 1. bind
Danske Stormænd fra de senere Aarhundreder i Tekst og Billeder
De gamle Møller på Københavns Volde
Dragsholm – dets Mænd og deres Historie
En Vendelboslægt ; Efterkommerne efter Gårdfæster og Sognefoged Chr. Jensen af Vedsted og hans Søskende
Frederiksberg By med Sideveje til Porten
Fremmedlegionær Kirsch – En eventyrlig Rejse fra Kamerun til de tyske Skyttegrave i Krigsaaret 1914-15
Genealogisk Tidsskrift. 1913. 7. Aargang.
Genealogisk Tidsskrift. 1914. 8. Aargang.
Grosserer-Societetet 1742-1942
Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt)
Hvor kørte de..?  sporvognslinier i Københavnsområdet.
Katolsk Orientering 1979
Katolsk Orientering 1980
Katolsk Orientering 1982
Katolsk Orientering 1983
Løwenørn, en historisk Fremstilling, udarb. med Afbenyttelse af General-Commissariats-Collegiets m. fl. Arkiver.
Midtjydske begivenheder gennem tiderne
Når nøden er størst : Viborg Gråbrødre Klosters historie fra reformationen til nutiden
Nekrologer over de i Felttoget 1850 faldne danske Officerer
Nogle Oplysninger om Hans Johansen og Hustru Fru Trinekes Slægt
Nordslesvigske præstearkiver  II  Tønder provsti
Nordslesvigske præstearkiver  IV  Åbenrå provsti
Nordslesvigske præstearkiver  V  Sønderborg provsti
Nykøbing F. Kirke :
Nykøbing-borgerne og deres kirke
Ribe Bys Historie 1730-1820 2. halvbind
Roskildebogen 1946
Roskildebogen 1950 / Årbog for Roskilde stift.
Rødderne : Årsskrift 1985
Rødderne : Årsskrift 1986
Rødderne : Årsskrift 1987
Rødderne : Årsskrift 1988
Rødderne : Årsskrift 1989
Rødderne : Årsskrift 1990
Rødderne : Årsskrift 1991
Rødderne : Årsskrift 1993
Rudkøbing : Topografi og Bystyre.
Slægten fra Matr. Nr. 8 Ubberup, Jørgen Jørgensen, Kærby ved Kalundborg
Slægtsbog for slægten Madsen
Slægtsforhold i Vetterslev – en Oversigt
Stamtavle Slægten Jochumsen; Supplement til Jochum Brandt og Chr. P. Riis: familierne Jochumsen og Schou, Brandsgaardsfamilien og Familien Brandt, Kællingeby. (Rønne, 1921)
Veiviser eller Anviisning til Kjøbenhavns, Christianshavns, Forstædernes og Frederiksbergs Beboere for Aaret 1861 – Ved kongelig allernaadigst Privilegium forlagt og udgivet af Boghandler L. B. Thiesens Enke
Viborg landstings dombøger 1617 B og C : udtog af dommene.
Vor Frue kirke Københavns domkirke

Kirsten Andersen
Danskernes Historie Online
www.slaegtsbibliotek.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait